Stacks Image 107
Deze website is gemaakt door Sabine Vekemans Communicatie.

De foto’s zijn gemaakt door
Grace Bernardus.

Deze site is met zorg samengesteld en Liesbeth Meylemans doet haar best om deze zo goed mogelijk te onderhouden. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de teksten op deze website kunnen dan ook geen rechten en plichten worden ontleend, noch kan Liesbeth Meylemans aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden in de weergegeven informatie.

Zij behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, ondervonden door de gebruiker als gevolg van het raadplegen van deze site.
Viool_logo_rgb