Stacks Image 68

Even praktisch

Om misverstanden te voorkomen gelden de volgende afspraken:

Instrument
De leerling zorgt in overleg met de docente voor een instrument (koop of huur), inclusief strijkstok en kist. Voor huurinstrumenten werkt de docente samen met muziekhandel Van Gils uit Huizen. Bij de viool hoort een kinsteun of kussentje en een stukje hars.

Lesmaterialen
De leerling brengt lesboeken mee naar de les die in overleg met de docente worden besteld en door de leerling worden betaald. Per jaar zijn 2 tot 3 boeken nodig.

Tarief
Het lesgeld wordt jaarlijks verhoogd met de indexering en eventuele kostenstijgingen. Verhoging van het tarief wordt voorafgaand aan het nieuwe lesjaar aangekondigd.

Lesjaar
Het lesjaar is gebaseerd op het reguliere schooljaar in Loenen aan de Vecht (circa 38 lesweken). Als vakantieweken gelden (dus weken waarin geen vioolles valt): 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie.


Als zomervakantie gelden de hele maand juli en augustus. In verband met de verschillen tussen de regio’s wordt aan het begin van het lesjaar een les- & vakantierooster uitgedeeld dat voor elke leerling geldt, ongeacht zijn/haar schoolvakanties.

Les op erkende feestdagen

Als de les valt op een algemeen erkende feestdag, zoals bijvoorbeeld Hemelvaartsdag, dan vervalt de les. Uiteraard is de leerling in dat geval geen lesgeld verschuldigd.

Op tijd aanwezig
Leerlingen komen zodanig op tijd dat zij hun viool hebben uitgepakt en zich voldoende hebben voorbereid op het moment dat hun lestijd ingaat.

Verhinderd?
Wanneer de leerling verhinderd is, dan kan deze de les verzetten naar een ander tijdstip binnen dezelfde week wanneer hij/zij dit minimaal 2 dagen voor de les meldt. In alle andere gevallen vervalt de les, ook al is die betaald.

Wanneer de docente verhinderd is, wordt geprobeerd de les in overleg met de leerling te verzetten. Is dit niet mogelijk, dan krijgt de leerling het al betaalde lesgeld terug.
Viool_logo_rgb