IMG_6346
Viool_logo_rgb
Tijden en tarieven

Lestijden
Je kunt kiezen voor een les van een half uur of een heel uur. De lessen vinden in principe 1x per week plaats op een vaste tijd.

Volwassenen kunnen ook kiezen voor een les van een heel uur 1x in de 2 weken.

Lesjaar
Het lesjaar loopt gelijk met het schooljaar. Tijdens de reguliere schoolvakanties (herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) is er geen les.

Tarieven (incl. 21% BTW)
€ 18,50 voor een half uur
€ 37,00 voor een uur

Wijze van betalen
De lessen worden vooraf betaald:
  • in 1 keer aan het begin van het lesjaar
  • of in 10 termijnen via een periodieke overschrijving*

*
Minimaal 1 week voor de nieuwe maand voldoen op bankrekening NL23 RABO 0304 6063 16 ten name van L. Meylemans, onder vermelding van vioolles en de naam van de leerling.

Lesrooster
Aan het eind van elk lesjaar ontvangen alle leerlingen een lesrooster voor het nieuwe lesjaar.